Tabela prowizji


Tabela prowizji mBanku

Tabela prowizji Programu Partnerskiego mBanku

Tabela prowizji z dnia: 01.07.2020 r.
Tabela prowizji - historia zmian

Nazwa produktu

Prowizja dla Partnerów

Uwagi

Prowizja
bezpośrednia
1

Prowizja
partnerska2

POLECANE PRODUKTY

eKonto/eMax/mKonto - podpisanie umowy

56 zł

----------

Prowizja wypłacana jest za podpisane przez klienta umowy o rachunek. Umowa musi zostać podpisana przez nowego klienta.

Na podpisanie umowy czekamy do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

eKonto/eMax/mKonto - aktywny rachunek

65 zł

6,50 zł

5 dowolnych transakcji w ciągu 3 pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku. Wszystkie transakcje muszą być wykonane w jednym miesiącu.

mBiznes konto - OKAZJA!

135 zł za podpisaną umowę3

5 zł

Na podpisanie umowy czekamy do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

mRaty

1%

 

Prowizja jest liczona od wysokości udzielonego kredytu.

Bramka płatnicza Paynow

250 zł 

----------

Prowizja wypłacana jest za uruchomienie bramki u klienta.

  1. Prowizja bezpośrednia - stawka prowizji podstawowej za sprzedaż z własnej strony www partnera.
  2. Prowizja partnerska - stawka prowizji za sprzedaż poleconego partnera do mBank.net.pl. Prowizja partnerska zostaje przyznana za transakcje które spełniły warunki potwierdzenia transakcji.
  3. Prowizja za podpisaną umowę nie zostanie przyznana jeśli klient w tym samym miesiącu, w którym złożył wniosek rozwiąże umowę. Na podpisanie umowy czekamy do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
  4. Saldo dzienne to saldo utrzymywane na koncie przez minimum jeden pełen (24 godz.) dzień roboczy

UWAGA!

Wynagrodzenie określone w powyższej tabeli będzie zasilało za pośrednictwem mBank.net.pl konto Partnera Programu Partnerskiego. Zasilanie będzie dokonywane w oparciu o miesięczne rozliczenie prowizyjne przygotowane przez mBank.net.pl na podstawie raportu do dnia 20 każdego miesiąca.
Przez miesiąc rozliczeniowy rozumie się miesiąc kalendarzowy.
Wszystkie kwoty wynagrodzeń podane w powyższej tabeli są kwotami brutto tj. zawierają podatek VAT należny zgodnie z właściwymi przepisami.