Formularz rejestracyjny nowego partneraPola pogrubione i oznaczone gwiazdką są wymagane.

Sposób rozliczenia tip
jako osoba fizyczna   jako firma   

Pobierz dane z FacebookaDane identyfikacyjne


Zgoda na przetwarzanie danych i akceptacja regulaminu
* Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Programu dla celów prowadzenia Programu Partnerskiego
             zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Programu Partnerskiego i akceptuję jego warunki.