Formularz rejestracyjny dla Partnera eCommerce

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami każdy Partner przystępujący do współpracy w Programie mRaty od 22 lipca 2017 roku zobowiązany jest spełnić wymogi uprawniające do wykonywania czynności związanych z działalnością pośrednictwa kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim.

Nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim zobowiązuje przedsiębiorców, który przed dniem 22 lipca 2017 roku prowadzili działalnośc pośrednictwa kredytu konsumenckiego do uzyskania wpisu Rejestru Pośredników Kredytowych KNF w ciągu 6 miesięcy od momentu wejścia w zycie ustawy (do 22 stycznia 2017).
Zgodnie z powyższą nowelizacją przedsiębiorcy, którzy działalność pośrednictwa kredytu konsumenckiego rozpoczeli po dniu lub w dniu 22 lipca 2017 roku zobowiązani są do uzyskania wpisu Rejestru Pośredników Kredytowych KNF przed rozpoczęciem faktycznej działalności polegające na pośrednictwie kredytu konsumenckiego.

Szczegołówe informacje o możliwości uzyskania wpisu do Rejestru Pośredników konsumenckiego KNF znajdują się pod adresem: https://knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo_finansowe/rynek_posrednikow_kredytowych

W zależności od daty rozpoczęcia działalności pośrednictwa kredytu konsumenckiego podpisując umowę w ramach Programu mRaty niezbędne jest uzupełnienie oświadczenia zgodnie ze stanem faktycznym przedsiębiorcy (dokument generowany wraz z umową po rejestracji w Programie mRaty)

Informujemy, że Organizator, może poprosić sklep o przesłanie udokumentowanego doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności o charakterze pośrednictwa kredytowego przed 22 lipca 2017.Pola pogrubione i oznaczone gwiazdką są wymagane.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o przygotowanie:

  • NIP firmy
  • numer rachunku, na który będzie przelewana płatność za uruchomione kredyty
Pobierz dane z Facebooka
tip

tip
tip
tip
tip
tip
tip
tip
tip
tip
tip
tip
* Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Programu dla celów prowadzenia Programu Partnerskiego
             zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Programu Partnerskiego i akceptuję jego warunki.