24.09.2013 16:01

WebService - nowe narzędzie dla Partnerów eCommerce

Przygotowaliśmy kolejne nowe narzędzie dla Partnerów eCommerce. Jest to WebService, który pozwala na zaawansowany sposób integracji usługi i automatyzację procesów po stronie Partnera eCommerce.

WebService jest udostępniony wybranym Partnerom, który pozwala na odpytywanie o:

  •     Status wniosku
  •     Nr wniosku
  •     Wartość kredytu
  •     Wartość wkładu własnego
  •     Wartość pasma kredytowego
  •     Pobranie niezbędnych wartości do przygotowania kalkulatorów
  •     Dokonanie potwierdzenie dostępności towaru
  •     Dokonanie potwierdzeia wpłaty własnej klienta

Teraz jeszcze bardziej możesz zautomatyzować swój biznes.

Nowa dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie "Pobierz dokumenty".

Chcesz skorzystać z nowego narzędzia? Skontaktuj się z Wydziałem Wsparcia Partnerów eCommerce.

Komentarze

0