Formularz rejestracyjny nowego partneraPola pogrubione i oznaczone gwiazdką są wymagane.

Sposób rozliczenia tip
jako osoba fizyczna   jako firma   

Pobierz dane z FacebookaDane identyfikacyjne


Zgoda na przetwarzanie danych i akceptacja regulaminu
* Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych IPA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodnia 70 (90-403), numer KRS: 0000434709 w celu realizacji uczestnictwa w Programie Partnerskim mBanku (w tym weryfikacji danych wymaganych do ustalenia przysługującego wynagrodzenia), realizacji postanowień umowy partnerskiej, otrzymywania materiałów marketingowych oraz informacji o promocjach usług oferowanych przez mBank S.A. w tym również drogą kanałów elektronicznych i telefonicznie, realizacji procedury reklamacyjnej, realizacji zapytań ofertowo-informacyjnych oraz realizacji procedur rozliczeniowo-księgowych.
Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Programu Partnerskiego i akceptuję jego warunki.