Tabela prowizji mBanku dawnego Multibanku

Tabela prowizji z dnia: 01.11.2010

Nazwa produktu

Prowizja dla Partnerów

Uwagi

Prowizja
bezpośrednia
1

Prowizja
partnerska2

MultiKonto Aquarius - taryfa Intensive

75 zł

+

75 zł za podpisaną umowę

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

W ciągu pierwszych 120 dni od momentu otwarcia rachunku wpłata na rachunek o wartości min. 1000 zł i 1 transakcja kartą wydaną do rachunku.

MultiKonto Aquarius - taryfa Classic

60 zł

+

60 zł za podpisaną umowę

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

W ciągu pierwszych 120 dni od momentu otwarcia rachunku wpłata na rachunek o wartości min. 1000 zł i 1 transakcja kartą wydaną do rachunku.

MultiKonto ja/my - taryfa Active

38 zł

+

38 zł za podpisaną umowę

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

W ciągu pierwszych 120 dni od momentu otwarcia rachunku wpłata na rachunek o wartości min. 1000 zł i 1 transakcja kartą wydaną do rachunku.

MultiKonto jestem

31 zł

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

W ciągu pierwszych 120 dni od momentu otwarcia rachunku musi zostać zanotowane saldo dodatnie przez 1 dzień.

Karta debetowa do dowolnego rachunku prowadzonego w MultiBanku

22 zł

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

Warunkiem otrzymania prowizji jest wykonanie w ciągu 120 dni od dnia otwarcia rachunku minimum jednej transakcji bezgotówkowej na miesiąc w trzech kolejnych miesiącach przy użyciu karty płatniczej Visa lub MasterCard wydanej do rachunku założonego wcześniej za pośrednictwem Partnera.

Konta walutowe

31 zł

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera.

W ciągu pierwszych 120 dni od momentu otwarcia rachunku musi zostać zanotowane saldo dodatnie przez 1 dzień.

MultiMax

25 zł

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera.

W ciągu pierwszych 120 dni od momentu otwarcia rachunku musi zostać zanotowane saldo dzienne w wysokości co najmniej 500 zł.

KARTY kredytowe:

Visa Credit

Visa Gold

Visa Aquarius

Visa Platinum

Visa n

Visa Murator

MasterCard Standard

MasterCard Gold

MasterCard Aquarius

50 zł

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

Warunkiem otrzymania prowizji jest aktywna karta.

Kredyty hipoteczne:

MultiPlan

MultiPlan walutowy

0,60% wartości uruchomionego kredytu

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

Warunkiem otrzymania prowizji jest uruchomiony kredyt.

  1. Prowizja bezpośrednia - stawka prowizji podstawowej za sprzedaż z własnej strony www partnera.
  2. Prowizja partnerska - stawka prowizji za sprzedaż poleconego partnera do mBank.net.pl. Prowizja partnerska zostaje przyznana za transakcje które spełniły warunki potwierdzenia transakcji.

UWAGA!

Wynagrodzenie określone w powyższej tabeli będzie zasilało za pośrednictwem mBank.net.pl konto Partnera Programu Partnerskiego. Zasilanie będzie dokonywane w oparciu o miesięczne rozliczenie prowizyjne przygotowane przez mBank.net.pl na podstawie raportu do dnia 20 każdego miesiąca.

Przez miesiąc rozliczeniowy rozumie się miesiąc kalendarzowy.

Wszystkie kwoty wynagrodzeń podane w powyższej tabeli są kwotami brutto tj. zawierają podatek VAT należny zgodnie z właściwymi przepisami.