Produkty, które możesz promować

Poznaj nasze produkty i sprawdź ile możesz zarobić!

 
 

Dlaczego eKonto jest wyjątkowe?

Klient otworzy konto ze zwrotem do 300 zł za wykonane transakcje i zakupy w sklepach w ramach mOkazji

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł za wypłaty kartą od 100zł z bankomatów Planet Cash, BZ WBK i Euronet
 • 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach
 • 0 zł za BLIK: płatności bezgotówkowe i wypłaty z bankomatów
 • 0 zł za kartę debetową przy 5 transakcjach w miesiącu
 • 0 zł za potwierdzenie operacji kodem SMS

Do promocji można przystąpić od 20.08.2018 r. do 09.09.2018 r.

Promocja trwa od 20.08.2018 r. do 31.05.2019 r.

Szczegóły promocji w regulaminie.

 

To nie jest oferta. 0 zł za prowadzenie eKonta standard przy wpływie 1000 zł w miesiącu. 0 zł za kartę przy 5 transakcjach w miesiącu na dowolną kwotę. W przypadku niespełnienia warunków zwolnienia opłata za kartę wynosi 4zł. 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów Planet Cash, Euronetu i BZ WBK S.A. w Polsce z eKontem standard (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 1,30 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach.

Promocja „Lepiej z mOkazją – I edycja” obowiązuje od 20.08.2018 do 31.05.2019r. Promocja przeznaczona jest dla nowych klientów mBanku, którzy w okresie od 20.08.2018 r. do 09.09.2018 r. zawrą umowę o prowadzenie indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto z taryfą standard (zwanego dalej eKontem promocyjnym) wraz z debetową kartą płatniczą do rachunku (karta promocyjna) i będą dokonywali transakcji kartami debetowymi lub kredytowymi i/lub płatności telefonem i/lub transakcji BLIK.
Premię za transakcje wypłacamy w postaci zwrotu na rachunek eKonto promocyjne w wysokości 10 zł za każde kolejne 5 transakcji kartą promocyjną i/lub transakcji BLIK. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz od 5 do 9 transakcji, w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 10 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz od 10 do 14 transakcji, w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 20 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz 15 lub więcej transakcji, w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 30 zł). Aby otrzymać maksymalny zwrot 30 zł miesięcznie – 10 zł za każde kolejne 5 transakcji kartą promocyjną/lub transakcji BLIK – należy dokonać w danym miesiącu kalendarzowym wymaganej liczby transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub transakcji BLIK, nie anulować transakcji do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym transakcje zostały wykonane (rozumiane jako zwrot towaru), zapewnić jednorazowy wpływ na eKonto promocyjne w wysokości min. 1000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym nie może być to przelew z innego rachunku należącego do Uczestnika Promocji, oraz zapewnić w danym miesiącu przynajmniej jednorazowe zalogowanie się do aplikacji mobilnej. Łączna wartość premii za transakcje w okresie 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 150 zł. Dodatkowa premia w ramach mOkazji za spełnienie warunków Promocji w pierwszym miesiącu wynosi 50 zł. Za spełnienie warunków Promocji w drugim, trzecim, czwartym, piątym i szóstym miesiącu Promocji dodatkowa premia w ramach mOkazji wynosi 100 zł.
Łączna wartość premii za transakcje i premii w ramach mOkazji wynosi maksymalnie 300 zł.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz uzyskania premii określone są w Regulaminie Promocji „Lepiej z mOkazją – I edycja”, dostępnym u operatorów mLinii, na stronie www.mBank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-promocji-lepie-z-mokazja-i-edycja-09-09-2018.pdf oraz w placówkach mBanku. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową oraz warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na www.mBank.pl/pomoc/oplaty/osoby-fizyczne i www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta.


Dlaczego eKonto m dla młodych jest wyjątkowe?

 • 0 zł za prowadzenie konto i kartę
 • klient sam może decydować o wyglądzie swojej karty, wybierając projekt z galerii kart lub własne zdjęcie
 • możliwość korzystania z fajnych zniżek i okazji np. 10% zniżki w za zakup biletów w kinach Cinema City czy w sklepach stacjinarnych Levis
 • nawet 100 zł za polecenie mBanku znajomym w programie PolecamBank
 • łatwe oszczędzanie nawet najmniejszych kwot z usługą Moje cele

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

To nie jest oferta. Promocja „Karta i odkładanie w Twoim stylu – edycja II” obowiązuje dla nowych klientów mBanku, którzy w okresie od 28.08.2018 r. do 28.11.2018 r. złożą promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto m (dalej konto promocyjne) oraz zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków wraz z wnioskiem o wydajnie debetowej karty płatniczej. Spełniając powyższe warunki, Uczestnik Promocji może otrzymać premię w wysokości 40 zł w kolejnych 3 miesiącach od założenia konta promocyjnego, jeśli w każdym z miesięcy wykona min. 5 płatności kartą i będzie posiadał aktywny cel oszczędnościowy za który uznaje się rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie, powiązany z kontem promocyjnym, którego saldo w ostatnim dniu miesiąca wynosi przynajmniej 10 zł. Łączna wartość premii wynosi maksymalnie 120 zł. Promocja obowiązuje od 28.08.2018 r. do 30.04.2019 r. Opłaty za rachunek, kartę i rachunek oszczędnościowy określa Taryfa opłat i prowizji. Szczegółowe zasady przyznania i wypłaty premii 120 zł zostały opisane w Regulaminie Promocji „Karta i odkładanie w Twoim stylu – edycja II” zamieszczonym na stronie https://www.mbank.pl/karta-i-odkladanie

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Opłata za kartę debetową Visa Me wydaną do rachunku dla osób od 21 lat wynosi 0 zł pod warunkiem zrealizowania 5 transakcji z miesięcznie. W przypadku niespełnienia warunku opłata miesięczna za kartę debetową Visa Me do konta wynosi 4 zł. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony rachunek kartą debetową Visa Me, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji.

Opłata za prowadzenie konta dla osób od 25 lat wynosi 0 zł pod warunkiem wpływu min. 1000 zł na miesiąc. W przypadku nie spełnienia warunku, opłata wynosi 5 zł.
Odkładanie drobnych kwot z pomocą usługi Moje cele możliwe jest tylko w przypadku posiadania konta w mBanku.
Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank) oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dostępnych na https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_oszczednosciowo-rozliczeniowych_w_mBanku.pdf. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora. W przypadku mOkazji oferowanych klientom w systemie transakcyjnym mBanku, maksymalna wartość jednorazowo naliczonego zwrotu nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Jeżeli wartość należnego zwrotu przekroczy 760 zł, wówczas kwota zwrotu przekraczająca limit nie jest naliczana i nie jest należna. Szczegółowe informacje dotyczące mOkazji określa Regulamin Promocji mOkazje na portalu Facebook oraz Regulamin Promocji mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku. Powyższe dokumenty są dostępne na www.mBank.pl/mOkazje.
1Opłata za wypłaty gotówki kartą z bankomatów dla osób w wieku od 21 do 24 lat wynosi 1,30 zł przy wypłatach poniżej 50 zł.
Opłata za wypłaty gotówki kartą z bankomatów dla osób w wieku powyżej 24 lat wynosi 1,30 zł przy wypłatach poniżej 100 zł.

Opłata interchange dla kart debetowych mBanku wynosi 0,2 % wartości transakcji.

Dlaczego mBiznes konto Start jest wyjątkowe?

Rachunek dla wszystkich firm bez względu na okres prowadzenia działalności

 • 0 zł za prowadzenie konta1
 • 0 zł za przelewy do ZUS i US
 • 0 zł za 5 przelewów internetowych
 • 0 zł za wypłaty gotówki powyżej 100 zł z bankomatów Planet Cash, Euronet i BZ WBK S.A.
 • 0 zł za kartę do konta bankowego2
 • 0 zł za BLIK: płatności bezgotówkowe i wypłaty z bankomatów
 • pełna kontrola nad finansami firmy przez wygodną aplikację mobilną i serwis transakcyjny
 • dostęp do sieci placówek
 • całodobowa pomoc eksperta online lub mLinii

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
1. Rachunek mBiznes konto Start dostępny jest dla klientów, którzy nie posiadają rachunku bieżącego w mBanku. Rachunek po 12 miesiącach od dnia otwarcia przekształca się w mBiznes konto Komfort, którego prowadzenie kosztuje 25 zł miesięcznie.
2. Jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 200 zł, za kartę pobierana jest opłata miesięczna w wysokości 5,00 zł. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez użytkownika karty.