Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO), informujemy że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest IPA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodnia 70, dalej Administrator; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych. Kontakt z Administratorem: info@mbank.net.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • realizacja uczestnictwa w Programie Partnerskim mBanku (w tym weryfikacji danych wymaganych do ustalenia przysługującego wynagrodzenia),
  • realizacja postanowień umowy partnerskiej,
  • otrzymywanie materiałów marketingowych oraz informacji o promocjach usług oferowanych przez mBank S.A., w tym również drogą kanałów elektronicznych i telefonicznie,
  • realizacja procedury reklamacyjnej,
  • realizacja zapytań ofertowo-informacyjnych,
  • realizacja procedur rozliczeniowo-księgowych.
 • Realizacja niektórych celów wymaga przekazania danych osobowych do innych podmiotów. Państwa dane osobowe w ramach realizacji celów przetwarzania przekazywane są do podmiotów będących w relacjach biznesowych z administratorem, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Programu Partnerskiego mBanku. Oprócz tego, Państwa dane osobowe na podstawie właściwego przepisu prawa w toku prowadzonych postępowań przez podmioty publiczne lub prywatne mogą być przekazywane do tych podmiotów. Każdy przypadek żądania udostępnienia Państwa danych osobowych jest wnikliwie analizowany, aby nie przekazać informacji osobom lub podmiotom nieuprawnionym.
 • Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres uczestnictwa w Programie Partnerskim mBanku oraz przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  • statystycznych,
  • archiwizacyjnych,
  • realizacji ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. podatkowych i księgowych)
  maksymalnie przez okres 5 lat od dnia rozwiązania umowy.
 • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 5, ust 1 Rozporządzenia RODO.
 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Programie Partnerskim mBanku oraz realizacja postanowień umowy partnerskiej. W przypadku niepodania danych osobowych uczestnictwo w Programie Partnerskim mBanku i zawarcie umowy będą niemożliwe.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem RODO w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora posiadacie Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych.