Z eKontem możliwości:

 

Zobacz, co masz za 0 zł

 

Sprawdź, jak łatwo zyskać do 120 zł premii

 

 

Otwórz promocyjne eKonto możliwości w dniach 01.04 – 29.08.2019

 

 • Zapłać minimum 2 razy telefonem
 • Wykonaj minimum 2 przelewy na numer telefonu
 • Posiadaj aktywny cel oszczędnościowy

Czas na ich wykonanie masz od dnia otwarcia rachunku do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku

 

 • Wypłata premii za płatności telefonem: 40 zł
 • Wypłata premii za przelewy na numer telefonu: 40 zł
 • Wpłata premii za cel oszczędnościowy: 40 zł

Przykład: Jeżeli konto promocyjne otworzysz w połowie kwietnia, to czas na spełnienie warunków masz już od połowy kwietnia do końca maja, a premię wypłacimy Ci do końca czerwca

Do promocji „Młodzi mogą więcej” możesz przystąpić od  01.04.2019 do 29.08.2019. Promocja trwa od 01.04.2019 do 31.12.2019. Zapoznaj się z regulaminem

Razem z kontem otrzymujesz aplikację mobilną

 

 •  

  Masz kontakt 24/7 z bankiem

 •  

  Łatwo rozliczysz się ze znajomymi, korzystając z przelewu na numer telefonu

 •  

  W razie potrzeby zastrzeżesz kartę

 •  

  Otrzymujesz powiadomienia o przelewach na Twoim koncie

Twoja karta wygląda tak, jak chcesz

Unikatowa karta do Twojego pierwszego konta bankowego - sam możesz decydować o jej wyglądzie, wybierając projekt z galerii kart lub swoje zdjęcie. Płatności kartą nic nie kosztują, a środki możesz wypłacać za darmo ze wszystkich bankomatów w Polsce.

 

To, co zobaczysz poniżej to informacje natury prawnej, czyli wszystkie szczegóły, które dotyczą tej oferty.

To nie jest oferta. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

Do promocji „Młodzi mogą więcej” można przystąpić od 01.04.2019 r. do 29.08.2019 r. Promocja obowiązuje od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. i jest skierowana do nowych klientów Banku, mających ukończone 18 lat, a nie ukończone 24 lata, którzy w okresie, w którym można przystąpić do promocji złożą promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto możliwości (konto promocyjne), wraz z wnioskiem o wydanie debetowej karty płatniczej (karta), zaakceptują oświadczenia zawarte na ww. wniosku oraz zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych.

Definicję nowego klienta określa Regulamin Promocji.

Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki uczestnictwa, może otrzymać premie w wysokości do 120 zł w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym otwarto konto promocyjne. Warunkiem przyznawania premii jest spełnienie warunków od dnia otwarcia konta promocyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego: wykonanie minimum dwóch płatności telefonem, wykonanie minimum dwóch przelewów na numer telefonu i posiadanie aktywnego celu oszczędnościowego.

Szczegółowe zasady przyznania i wypłaty premii zostały opisane w Regulaminie Promocji „Młodzi mogą więcej” zamieszczonym na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/m/mlodzi-moga-wiecej/

eKonto możliwości to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę, 0 zł za wypłaty kartą na dowolną kwotę ze wszystkich bankomatów, 0 zł za pierwsze trzy wypłaty kartą na dowolną kwotę ze wszystkich bankomatów za granicą (opłata za czwartą i kolejne wypłaty wynosi 10 zł), 0 zł za przelewy internetowe. Szczegółowe informacje dotyczące eKonta możliwości są umieszczone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym na www.mBank.pl/m

Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konta osobiste w mBanku S.A., są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości

detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości

detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na stronie www.mBank.pl/lp/regulaminy-kont/