Weź promocyjny kredyt gotówkowy na prostych zasadach:

 •  

  w promocji: im wyższa kwota kredytu, tym niższe oprocentowanie

 •  

  umowa napisana zrozumiałym językiem

 •  

  0 zł za wydłużenie okresu kredytowania

 •  

  0 zł za zmianę dnia płatności raty

 •  

  pieniądze na dowolny cel

 •  

  teraz w promocji dobrowolne ubezpieczenie spłaty kredytu

Oprocentowanie i wybrane opłaty

  
Oprocentowanie (nominalne w skali roku)  od 7,19% do 9,89%
Prowizja za udzielenie kredytu od 10,99% do 15,99 % całkowitej kwoty kredytu
Opłata za udzielenie karencji 0 zł
Opłata za sporządzenie aneksu do umowy o kredyt 0 zł
Koszty restrukturyzacji umowy 0 zł

Opłata za zmianę parametrów kredytu

0 zł

Opłata za zmianę warunków umowy niewymagającej sporządzenia aneksu

0 zł

 

Koszty kredytu:

Reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego udzielonego w ramach Promocji „Im więcej, tym taniej”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 19,32%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 9000 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 996,17 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 8,89% w skali roku, całkowity koszt kredytu 2996,17 zł (w tym: prowizja 1349,10 zł – 14,99%, odsetki 1647,07 zł), 40 miesięcznych rat równych w wysokości po 299,90 zł, ostatnia rata: 300,07 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.09.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Nota prawna:
Promocja kredytu gotówkowego „Im więcej, tym taniej” obowiązuje od 07.09.2016 r. do 12.10.2016 r. Uczestnikiem może być osoba, która w trakcie trwania Promocji złoży wniosek o kredyt gotówkowy na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą. Jeżeli Uczestnikowi Promocji na skutek wniosku spełniającego wszystkie warunki określone Regulaminem został przyznany kredyt gotówkowy, skorzysta on z obniżonego oprocentowania nominalnego oraz prowizji za udzielenie kredytu zgodnie z tabelą zamieszczoną w Regulaminie Promocji.

 

Maksymalna kwota kredytu gotówkowego udzielona na podstawie umowy zawartej w formie elektronicznej przez dotychczasowych klientów mBanku bez możliwości skorzystania z Oferty specjalnej wynosi maksymalnie 50 000 zł brutto. Udzielenie kredytu gotówkowego osobie nie będącej klientem mBanku S.A. lub będącej klientem mBanku, do którego nie została skierowana informacja o wstępnie wyliczonej zdolności kredytowej w ramach Oferty specjalnej uzależnione jest od udokumentowania uzyskiwanego wynagrodzenia zaświadczeniem o zarobkach (z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło/ zlecenia, kontraktu zawodowego) lub pełną historią operacji pobraną z rachunku klienta za okres ostatnich pełnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, potwierdzającą wpływ wynagrodzenia na dany rachunek. Może ona zostać wygenerowana bezpośrednio z serwisu internetowego banku prowadzącego rachunek wnioskodawcy i przesłana w formie skanu (plik typu PDF) załączonego do odpowiedzi na maila ze wstępną decyzją kredytową.

 

Oferta specjalna to indywidualna propozycja kredytowa przygotowana na podstawie dotychczasowej współpracy klienta z mBankiem – skierowana do klientów, których zdolność kredytowa zbadana przez bank umożliwia przyznanie wnioskowanego limitu kredytowego. Limit ten może ulec zmianie, ponieważ jego wysokość jest aktualizowana na bieżąco. Jeśli  klient pozostaje w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej, kredyt powyżej 70 000 zł brutto (wraz z kredytowanymi kosztami) wymaga zgody współmałżonka, którą podpisze w placówce.

 

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt w mBanku lub zmienić warunki jego spłaty. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem gotówkowym znajdziesz w: Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Warunkach udzielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie Promocji „Im więcej, tym taniej”  dostępnych na: www.mbank.pl/kg

 

Nota prawna – ubezpieczenie spłaty kredytu:
Promocja „Lekka i wygodna rata” ubezpieczenia spłaty kredytu dla kredytobiorców mBanku „Pakiet Premium” obowiązuje od 28.07.2016 r. do 12.10.2016 r. Z Promocji może skorzystać osoba, która w okresie jej trwania złoży wniosek o kredyt gotówkowy na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą lub wniosku o kredyt na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w innych bankach niezwiązanych z działalnością gospodarczą wraz z Ubezpieczeniem spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku „Pakietu Premium”. Uczestnik Promocji otrzyma obniżoną opłatę z tytułu Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku „Pakiet Premium” w wysokości opisanej w Regulaminie Promocji. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Promocji „Lekka i wygodna rata” dostępnym na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-splaty-kredytu-gotowkowego/