By zyskać 600 zł

Zaufało nam już prawie 500 tys. przedsiębiorców.

 

Otwierając konto firmowe w mBanku ponadto otrzymujesz

 •  

  0 zł za wpłaty gotówki w 2225 wpłatomatach

 •  

  0 zł za kartę debetową1

 •  

  0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów: Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A.

 •  

  0 zł za fakturowanie w koncie

Przydatne dokumenty

1Jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 200 zł, za kartę pobierana jest opłata miesięczna w wysokości 5,00 zł. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty.

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Start oraz z Promocją „600 zł na ZUS z mBiznes konto Start” są określone w regulaminach: Otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta-firmy.html , www.mBank.pl/pomoc/oplaty/firmy.html . Promocja trwa od 01.10.2016 r. do 10.11.2016 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców wymienionych w Regulaminie Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 1) w okresie trwania Promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie rachunku mBiznes konto Start w promocyjnej cenie 0 zł za prowadzenie na 12 miesięcy, zwanego dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem miejsc oznaczonych symbolem „Promocja 600 zł na ZUS z mBiznes konto Start”, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl oraz na stronach partnerów banku, a także za pomocą placówek mBanku, Punktów Obsługi Aspiro S.A. oraz operatora mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800; 2) w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego będą dokonywać płatności składek ZUS na kwotę minimum 250 zł miesięcznie z nowo otwartego rachunku bieżącego; 3) w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dokonają minimum jednej transakcji miesięcznie kartą płatniczą wydaną do nowo otwartego rachunku bieżącego. Uczestnik Promocji, który spełni ww. warunki, otrzyma od Organizatora – banku – premię w wysokości 50 zł miesięcznie (maksymalnie 600 zł w ciągu 12 miesięcy). Z Promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadali jakikolwiek rachunek firmowy w mBanku dla danego numeru NIP do dnia 30.09.2016 r. Po 12 miesiącach mBiznes konto Start przekształca się w mBiznes konto Komfort, którego miesięczny koszt za prowadzenie wynosi 25 zł. 

Przyznanie kredytu na start uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank SA. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem na start są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie korzystania z kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/kredyt-na-start/